Comunitats de propietaris
Comunitats de
propietaris
Administració de lloguers
Administració
de lloguers
Agència immobiliària
Agència
immobiliària
Contractes i diligències sobre finques
Contractes i
diligències
sobre finques
Assessorament sobre finques
Assessorament
Venda/lloguer pisos
Venda/lloguer
Finques Gestoria Pujol

Comunitats de propietaris


Comunitats de propietaris

A Gestoria Pujol som Administradors de Finques Col.legiats amb una àmplia experiència en l'Adminstració de Comunitats de propietaris, oferint-li un complet assessorament i gestionant la seva propietat amb un rigorós control econòmic i administratiu.

L'administració de la seva Comunitat compren:
  • Assessorament General i Específic de la Comunitat, en el compliment de la normativa legal, aconsellant les seves decisions i vetllant pel bon funcionament de la Comunitat.
  • Convocatòria de les Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries.
  • Confecció del pressupost anual de despeses i ingressos.
  • Edició de rebuts trimestrals i derrames (si s’escau).
  • Gestió de cobrament de rebuts i seguiment d’impagats i Morosos.
  • Assistència i assessorament a les Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries i confecció de les actes pertinents, donant compliment als acords de les juntes.
  • Control de les despeses, factures i reparacions de manteniment de la Comunitat.
  • Confecció de l’Estat de Comptes anual.
  • Assessorament i gestió sobre assegurances comunitàries.
  • Assessorament Jurídic sobre totes les matèries relacionades amb la constitució comunitats i legalització i obtenció NIF.