Comunitats de propietaris
Comunitats de
propietaris
Administració de lloguers
Administració
de lloguers
Agència immobiliària
Agència
immobiliària
Contractes i diligències sobre finques
Contractes i
diligències
sobre finques
Assessorament sobre finques
Assessorament
Venda/lloguer pisos
Venda/lloguer
Finques Gestoria Pujol

Administració de lloguers

Finques de particulars
  • Assessorament jurídic sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, podent representar oficialment al propietari si així ho desitja, davant de tercers (llogaters, Administració Pública, etc.).
  • Assessorament General i Específic.
  • Edició de rebuts mensuals.
  • Gestió de cobrament de rebuts.
  • Control de les despeses, factures i reparacions de Manteniment.
  • Càlcul d’augments per obres, segons I.P.C., per contribucions …
  • Notificacions dels augments als llogaters.
  • Confecció de la liquidació trimestral o mensual segons correspongui.
  • Manteniment i conservació de l’edifici.