Comunitats de propietaris
Comunitats de
propietaris
Administració de lloguers
Administració
de lloguers
Agència immobiliària
Agència
immobiliària
Contractes i diligències sobre finques
Contractes i
diligències
sobre finques
Assessorament sobre finques
Assessorament
Venda/lloguer pisos
Venda/lloguer
Finques Gestoria Pujol

Contractes i diligències sobre finques

A Gestoria Pujol som Administradors de finques col.legiats i ens ocupem de gestionar, conservar i rendibilitzar els seus bens amb criteris professionals, conscients del seu valor. Busquem solucions a tot tipus de conflictes que es generin en les relacions arrendatàries i en les comunitats de propietaris de manera ràpida i eficaç. La seva finca o comunitat estarà sempre en les millors mans, assessorant-lo en el compliment de la normativa legal, donant consell a les seves decisions i vetllant per seu bon funcionament i realitzant tots els tràmits i gestions necessàries.