Comunitats de propietaris
Comunitats de
propietaris
Administració de lloguers
Administració
de lloguers
Agència immobiliària
Agència
immobiliària
Contractes i diligències sobre finques
Contractes i
diligències
sobre finques
Assessorament sobre finques
Assessorament
Venda/lloguer pisos
Venda/lloguer
Finques Gestoria Pujol

Assessorament

Tràmits diversos
 • Confecció de rebuts de lloguers.
 • Dipòsit de fiança a l’INCASOL.
 • Càlculs augments i notificacions.
 • Confecció de rebuts de lloguer.
 • Valoracions i taxacions.
 • Manteniment i conservació de l’edifici.
 • Confecció de contracte d’arrendament, traspàs, compravenda.
 • Gestió de lloguers de pisos i locals de negoci.
 • Assessorament i gestió d’assegurances d’immobles.
 • Tràmits i gestions d’escriptures a notaris i Registres de la Propietat.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
 • Assessorament i tramitació d’Ajuts Oficials.
 • Constitució i cancel·lació de fiances.
 • Declaracions fiscals per IVA, IRPF, C.B. model 184.
 • Registres comptables oficials.
 • Reclamació de deutes i rebuts de lloguer morosos de forma amistosa o per la via judicial, si s’escau.
 • Desnonaments per incompliment de contractes.
 • Legalització a l’Agència de Protecció de Dades.