Comptabilitat de l'empresa
Comptabilitat
empresa
Comptabilitat oficial
Comptabilitat
oficial
Assessorament fiscal
Assessorament
fiscal
Tancament de comptes anuals i la seva legalització en el Registre Mercantil
Tancament
de comptes
Liquidacions
Liquidacions
Declaracions de renda i patrimoni
Declaracions
de renda
Recursos i reclamacions
Recursos i
reclamacions
Inspeccions d'Hisenda
Inspeccions
d'Hisenda
Auditoria
Auditoria
Assessoria fiscal i comptable a Berga

Auditoria

Per a qualsevol empresa i, especialment, per a aquelles que tenen l’obligació de fer-la.