Redacció de contractes
Redacció de
contractes
Constitució de societats
Constitució
de societats
Defensa jurídica de l'empresa i responsabilitat civil de l'empresari
Defensa jurídica
de l'empresa
Assessoria jurídica - Reclamacions
Reclamacions
Impugnacions i recursos
Impugnacions
i recursos
Herències
Herències
Expropiacions, successions i traspàs d'empreses
Expropiacions i
successions
Assessoria jurídica - Accidents de circulació
Accidents de
circulació
Assessoria jurídica - Inspeccions
Inspeccions
Assessoria jurídica a Berga

Inspeccions

Defensa i representació de l’empresa davant de qualsevol inspecció.