Assegurances per autònoms
Autònoms
Assegurances per PYMES
PYMES
Assegurances Salut
Salut
Assegurances per la llar
Llar
Assegurances de vehicles
Vehicles
Assegurances de motocicletes
Motocicletes
Assegurances de vida
Vida
Assegurances per els comerços
Comerç
Assegurances comunitats
Comunitats
Assegurances altres
Altres
Assegurances Gestoria Pujol

Autònoms

Contractant una assegurança per autònoms obtindrà la protecció i tranquil-litat que necessita per desenvolupar la seva professió en les millors condicions i garanties a través de les nostres companyies.

    -Subsidi per malatia o accident:
    Contractant el subsidi es garanteix que els seus ingresos no decaiguin en cas de no poder exercir la seva professió per malaltia o accident.

    -Accidents per autònoms:
    Amb l’assegurança d’accidents per autonoms garantitzarà la seva tranquilitat i la de la seva familia front a qualsevol accident derivat de la seva professió.

    -Responsabilitat civil per autònoms:
    L’assegurança que cobreix la reclamació de possibles events o danys a tercers derviats de la seva professió.