Assegurances per autònoms
Autònoms
Assegurances per PYMES
PYMES
Assegurances Salut
Salut
Assegurances per la llar
Llar
Assegurances de vehicles
Vehicles
Assegurances de motocicletes
Motocicletes
Assegurances de vida
Vida
Assegurances per els comerços
Comerç
Assegurances comunitats
Comunitats
Assegurances altres
Altres
Assegurances Gestoria Pujol

PYMES

Assegurances a empreses

Sóm una empresa experta en assegurar empreses que comparteixen els mateixos valors que els seus clients, entenem les seves necessitats, els assessorem i els acompanyem al llarg del seu camí empresarial.

-PYME    L’assegurança per Pymes li ofereix la protecció que la seva petita o mitjana empresa necessita en un món ón tot canvia molt depressa. 
A assegurances Pujol posem a la seva disposició assegurances per Pymes amb una extensa gamma de cobertures per protegir tots els seus interesos econòmics, desde l’immoble del negoci fins a la seva activitat empresarial.

-Accidents col-lectiu    Assegurança de Pymes per protegir als treballadors de la seva empresa front a possibles accidents de treball.

-Salud Pymes    Assegurança de salut per Pymes amb avantatges fiscals i econòmics per l’empresa i els seus treballadors.

-tot risc construcció    Assegurança de protecció per promotors, constructors y pymes de la construcció en front a possibles danys i pèrdues que puguin surgir en el transcurs de la seva activitat.

-Responsabilitat civil    L’assegurança de responsabilitat civil el protegeix com a empresa o professional en front a danys o consequències inesperades a tercers, derivades la seva activitat professional o empresarial.
    Disposem d’una àmplia oferta en assegurances de responabilitat civil, cada una pensada per cobrir unes necessitats especifiques: responsabilitat civil per autònoms, responsabilitat civil de directius…
   
    -RC professional:
    L’assegurança de RC professional protegeix el seu patrimoni en front a la seva activitat laboral
   
    -RC medioambiental:
    L’assegurança que el protegeix front la RC provocada per danys al medi ambient en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.