Assegurances per autònoms
Autònoms
Assegurances per PYMES
PYMES
Assegurances Salut
Salut
Assegurances per la llar
Llar
Assegurances de vehicles
Vehicles
Assegurances de motocicletes
Motocicletes
Assegurances de vida
Vida
Assegurances per els comerços
Comerç
Assegurances comunitats
Comunitats
Assegurances altres
Altres
Assegurances Gestoria Pujol

Altres

-Assistència viatge    L’assegurança d’assistència en viatge l’ajudarà a soportar les càrregues o despeses econòmiques que puguin surgir en cas de tenir un accident durant el seu viatge, comptant amb una bona cobertura sanitària i una amplia gamma de cobertures adicionals i sempre amb les millors companyies especialtzades en el sector.
    Disponibilitat de contractar-la en àmbit nacional, europeu o mundial i ja sigui en viatge individual temporal, multiviatge anual, llarga estància, col-lectius….


-Accidents    Assegurança d’accidents de treball, accidents col-lectius, accidents personals…

Assegurances Pujol posa a la seva disposició l’assegurança d’accidents que necessita per ajudar-lo a soportar les càrregues econòmiques que poden surgir en cas de patir algun accident.

-Estalvi    Descobreixi la forma de millorar la seva rendibilitat amb les assegurances d’estalvi. Aprofiti el bon moment dels mercats financers i obtingui la màxima rentabilitat amb l’assessorament dels nostres professionals. Estalvi sense riscos i amb capitals garantits.


-Caça i pesca    Màxima protecció per el caçador i el pescador amb cobertures més amplies de les que exigeix la normativa legal. Cobertures extenvies als gossos, armes de foc…

-Embarcacions    Si vostè és propietari d’una embarcació d’esbarjo de motor o vela, disposem de les millors asseguradores per embarcacions que li garantiexen la seva seguretat i la dels seus tripulants durant les seves travesies, tan per mar com en  aigues interiors navegables, amb una àmplia gama de cobertures opcionals per no deixar res a l’atzar.

-Responsabilitat civil
 Particular    Vida privada, propietari d’immobles, propietari d’animals…

    Gaudeixi de la tranquilitat del teu patrimoni, propietats o familia assegurant-lo front possibles reclamacions de tercers per danys i consequències inesperades.
   
-RC vida privada:
L’assegurança de responsabilitat civil particular o vida privada el protegeix en front a danys o consequencies a tercers derivades de la seva vida particular i quotidiana i de la dels seus familiars dependents. Ja sigui com a peató, ciclista…

-RC propietari d’immobles:
Protecció en front de  danys o consequències a tercers derivades de la propietat d’immobles.

-RC propietari d’animals
   
-Defensa jurídica    Disposem de les millors companyies del mercat dedicades única i exclusivament a defensa, reclamació i protecció juridica per no haver d’assumir les costoses despeses dels professionals de sector juridic. Protecció familiar, comunitats, impagament de lloguers…

-Impagaments de lloguers   
Com a propietari d’una vivenda que destina a lloguer, gaudeixi de la tranquilitat de recuperar, en cas d’impagament  per part de l’inquilí, l’import de les mensualitats no abonades, i de tota la gestió de defensa que comporta la consequent demanda judicial.