Gestoria administrativa - Vehicles
Vehicles
Gestoria administrativa - Renovacions
Renovacions
Gestoria administrativa - Legalització d'activitats
Legalització
d'activitats
Patents i marques
Patents i marques
Altes i canvis de noms, IBI, contribucions i arbitris
Altes i canvis
de noms, IBI
Instàncies, tràmits i gestions
Instàncies, trà-
mits i gestions
Gestoria administrativa a Berga

Vehicles

Matriculació, canvis de nom, baixes, targetes de transport, permisos especials per a turismes, vehicles industrials, agrícoles, especials i remolcs.