Gestoria administrativa - Vehicles
Vehicles
Gestoria administrativa - Renovacions
Renovacions
Gestoria administrativa - Legalització d'activitats
Legalització
d'activitats
Patents i marques
Patents i marques
Altes i canvis de noms, IBI, contribucions i arbitris
Altes i canvis
de noms, IBI
Instàncies, tràmits i gestions
Instàncies, trà-
mits i gestions
Gestoria administrativa a Berga

Renovacions

Permisos de conduir, estrangers, especials. Certificats del Registre Civil, Mercantil o de la Propietat, eclesiàstics, penals, de societats o d’últimes voluntats.