Gestoria administrativa - Vehicles
Vehicles
Gestoria administrativa - Renovacions
Renovacions
Gestoria administrativa - Legalització d'activitats
Legalització
d'activitats
Patents i marques
Patents i marques
Altes i canvis de noms, IBI, contribucions i arbitris
Altes i canvis
de noms, IBI
Instàncies, tràmits i gestions
Instàncies, trà-
mits i gestions
Gestoria administrativa a Berga

Legalització d'activitats

Assessorament i gestió en matèria d’obertura, ampliació o canvi de nom de qualsevol activitat i obtenció de permisos: ajuntaments, Hisenda, Treball, Indústria, Medi Ambient, Agricultura, Comerç, Turisme, Obres Públiques, Sanitat, Habitatge.