Assessoria laboral a Berga
Contactar

Gestoria Pujol Grup Assessor disposa d’experts graduats socials, d’advocats i dels millors especialistes en totes les àrees de l’àmbit laboral, que s’ocupen des de l’estudi, l’assessorament i la gestió de l’obertura del centre de treball, passant per la confecció de les nòmines, amb l’aplicació correcta de les clàusules dels convenis laborals de cada sector posades permanentment al dia, fins al càlcul i la confecció de liquidacions als treballadors per acomiadament, defensant sempre els interessos de l’empresa, assistint-la en els actes de conciliació i, arribat el cas, en els Jutjats de lo Social amb la presència d’advocat.

L’empresari es despreocupa de la confecció dels contractes de treball, de les liquidacions a la Seguretat Social i dels càlculs de pensions de jubilació i invalidesa, ja que Gestoria Pujol Grup Assessor disposa de la normativa permanentment actualitzada. I en els accidents de treball, les inspeccions de treball o d’acompliment de la normativa de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals ens tindrà sempre al seu costat.