Assessoria fiscal i comptable a Berga
Contactar

No hi ha dues empreses iguals. L’assessoria comptable és, avui, del tot necessària per a qualsevol empresa, ja que, a part de confeccionar correctament la comptabilitat, convé saber sempre quin serà l’impacte fiscal que pot tenir sobre els comptes de resultats de l’exercici de l’any en curs i sobre els exercicis successius, en funció de com s’imputin determinades partides. Un equip d’experts economistes i advocats de Gestoria Pujol Grup Assessor estarà sempre a disposició del client per assessorar-lo de manera personalitzada.